За нас Продукти СХЕМИ ТОРЕНЕ Изпитания Мрежа  Дистрибутори Контакти Новини


(+359) 894 587 252  - Координатор

(+359) 899 895 162  - Атанас Иванов

(+359) 888 801 501  - Тони Христов

office@mgch.eu

Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print Share on Google Bookmarks Share on Tumblr Share on LiveJournal

Този сайт се вижда най-добре с Google chrome. Можете да го свалите тук


БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ

И ПОРЪЧКИ

(+359) 898 937 799

FERTILIZERS MAXGROW

Състав на торовете от серията MaxGrow

 

Течен тор

MaxGrow

Nобщ

%

Nамид.

%

Nамон.

%

Nнитр.

%

P2O5

%

K2O

%

CaO

%

MgO

%

S

%

N20

20

20

-

-

-

-

-

-

-

N30

30

15

7.5

7.5

-

-

-

-

-

P

8

-

8

-

26

-

-

-

-

K

-

-

-

-

-

25

-

-

-

NP

15

11

4

-

15

-

-

-

-

NK

15

15

-

-

-

15

-

-

-

PK

3

3

-

-

20

22

-

-

-

NPK старт

7

4.5

2.5

-

14

7

-

-

-

NPK вегет

14

14

-

-

7

7

-

-

-

NPK плод.

7

7

-

-

7

14

-

-

-

NPK унив.

9

9

-

-

9

9

-

-

-

Ca

7

-

-

7

-

-

14

-

-

Mg

7

-

-

7

-

-

-

10

-

S

8

-

8

-

-

-

-

-

9

CaMg

6

-

-

6

-

-

10

2

-

NS

20

15

5

-

-

-

-

-

6

KMg

-

-

-

-

-

20

-

3

-

Micromix

-

-

-

-

-

-

-

-

-


Течен тор

MaxGrow

Fe

%

Mn

%

B

%

Zn

%

Cu

%

Mo

%

pH

ρ

kg/L

N20

0.05

0.025

0.025

0.01

0.01

0.002

7.6±0.5

1.13

N30

0.05

0.025

0.025

0.01

0.01

0.002

6.4±0.5

1.31

P

0.05

0.025

0.025

0.01

0.01

0.002

6.2±0.5

1.29

K

0.05

0.025

0.025

0.01

0.01

0.002

7.7±0.5

1.30

NP

0.05

0.025

0.025

0.01

0.01

0.002

6.5±0.5

1.24

NK

0.05

0.025

0.025

0.01

0.01

0.002

7.5±0.5

1.28

PK

0.05

0.025

0.025

0.01

0.01

0.002

7.9±0.5

1.49

NPK старт

0.05

0.025

0.025

0.01

0.01

0.002

7.0±0.5

1.25

NPK вегет

0.05

0.025

0.025

0.01

0.01

0.002

7.2±0.5

1.23

NPK плод.

0.05

0.025

0.025

0.01

0.01

0.002

7.8±0.5

1.27

NPK унив.

0.05

0.025

0.025

0.01

0.01

0.002

7.4±0.5

1.26

Ca

0.05

0.025

0.025

0.01

0.01

0.002

4.6±0.5

1.40

Mg

0.05

0.025

0.025

0.01

0.01

0.002

4.9±0.5

1.38

S

0.05

0.025

0.025

0.01

0.01

0.002

5.1±0.5

1.23

CaMg

0.05

0.025

0.025

0.01

0.01

0.002

4.1±0.5

1.41

NS

0.05

0.025

0.025

0.01

0.01

0.002

5.5±0.5

1.25

KMg

0.05

0.025

0.025

0.01

0.01

0.002

7.9±0.5

1.31

Micromix

0.5

0.25

0.25

0.1

0.1

0.02

4.6±0.5

1.07