За нас Продукти СХЕМИ ТОРЕНЕ Изпитания Мрежа  Дистрибутори Контакти Новини


(+359) 894 587 252  - Координатор

(+359) 899 895 162  - Атанас Иванов

(+359) 888 801 501  - Тони Христов

office@mgch.eu

Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print Share on Google Bookmarks Share on Tumblr Share on LiveJournal

Този сайт се вижда най-добре с Google chrome. Можете да го свалите тук


БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ

И ПОРЪЧКИ

(+359) 898 937 799

FERTILIZERS MAXGROW

Тук са представени препоръчителните схеми на торене с най-използваните торове и най-популярните растителни култури. За специфични култури като тютюн, маслодайни и др. се свържете с нас за да получите обстойна информация.


С Х Е М И  НА ТОРЕНЕ С ТЕЧНИ ТОРОВЕ – ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ

Всички торове съдържат микроелементи

ОСНОВЕН ХИМИЧЕСКИ СЪСТАВ:

          MAXGROW  NS-Mg : Nамид. – 20%; Mg – 14%; S – 7%

          MAXGROW  NPK-999: Nамид. – 9%;  P2O5 – 9%; K2O  - 9%

          MAXGROW  PK:     Nамид. – 3%;  P2O5 – 20%; K2O  - 22%ПШЕНИЦА, ЕЧЕМИК, ОВЕС, РЪЖ

 


Внесените с почвеното торене хранителни елементи се изразходват бързо за образуване на корени, стъбла, листа, цветове и в следващите фази може да настъпи  дефицит, водещ до понижаване добива и качеството на крайната продукция. Затова е необходимо допълнително листно подхранване с проверени СХЕМИ:

 

еднократно, между пролетно братене и изкласяване

MAXGROW  NS-Mg-Mn + МЕ (0.5л/дка)


еднократно, между пролетно братене и изкласяване

MAXGROW  NS-Mg + МЕ (0.5л/дка)


еднократно, между пролетно братене и изкласяване

MAXGROW  NPK-999+ МЕ (0.5л/дка)


еднократно, между пролетно братене и изкласяване

MAXGROW  NS Mg Mn+МЕ (0.250 л/дка) + MAXGROW  NPK 999+МЕ (0.250 л/дка)


ДВУКРАТНО, между пролетно братене и изкласяване

1) MAXGROW  NS-Mg+МЕ, (0.5 л/дка),   2) MAXGROW  NPK-999+МЕ, (0.5 л/дка) - след 14 дни

.  

MAXGROW  NS-Mg-Mn+ME

Състав: общ азот (N) 20%, сяра (S) 6%, магнезий (MgO) 14%, манган (Mn) 1%
Микроелементи;желязо (Fe) 0.05%, мед (Cu) 0.01%, цинк(Zn) 0.01%,манган (Mn) 0.025, ( бор (B) 0.025% и молибден (Mo) 0.002% - в хелатна форма. Плътност: 1.3 kg/l. pH 7.0 ± 0.5


MAXGROW  NS-Mg+ME

Състав: общ азот (N) 20%, сяра (S) 7%, магнезий (MgO) 14%
Микроелементи;желязо (Fe) 0.05%, мед (Cu) 0.01%, цинк(Zn) 0.01%, бор (B) 0.025% и молибден (Mo) 0.002% - в хелатна форма. Плътност: 1.3 kg/l. pH 7.0 ± 0.5


MAXGROW  NPK 999+ME

Състав: oбщ aзот (N) 9%, фосфор (P) 9%, калий (K2O) 9%

Микроелементи: желязо (Fe) 0.05%, манган (Mn) 0.025%, мед (Cu) 0.01%, цинк(Zn) 0.01%, бор (B) 0.025% , молибден (Mo) 0.002% - в хелатна форма. Плътност: 1.26 kg/l. pH 7.4 ± 0.5


  ================================================


Листното торене на житните култури е с висока необходимост през различните фази на развитието им:

 

Азот – най-важният хранителен елемент за постигане на висок добив и качество.

Фосфор – нуждата  от фосфор е по-голяма в началото на развитието и при цъфтежа. Фосфорът усилва растежа на корените, ускорява общото развитие и стимулира зърнообразуването. Необходим е за усвояването на азота. При подходящо торене добивът може да се увеличи с 30-40%. При недостиг се забавя развитието, растенията са дребни, кочаните се деформират, по-бавно се освобождава влагата в зърната. При голям излишък блокира цинка в почвата.

Калий – участва в много ензимни системи, които регулират растежа, важен за предпазването на растенията от болести, за водния баланс, подобрява устойчивостта  на ниски температури, жизнено важен за фотосинтезата. При недостиг се нарушава азотния метаболизъм, в тъканите се натрупват токсини, появява се некроза, растенията изсъхват и полягат повече.

Сяра – стимулира растежа, нормалното функциониране на листата, синтеза на различни вещества, улеснява усвояването на азота. При дефицит на сяра растенията са дребни, с изпънати бледозелени и жълти листа, появява се междужилкова хлороза, силно се влошава качеството и репродуктивността на семената..

Калций – приложението му е наложително при кисели почви, развива кореновата система, стабилизира клетъчните стени, растенията са по-здрави, устойчиви на ниски и високи температури и болести. При недостиг на калций растенията остават дребни,  младите листа са завити, залепват и се появяват некротични петна.

Магнезий – важно участие във фотосинтезата –трансформира слънчевата енергия, градивна част на хлорофила. Необходим е за деленето на клетките и образуването на протеини, за фосфатния метаболизъм, активирането на много ензими. При недостиг се развива жълта петниста хлороза, намалява ефективността на фосфорното торене, добива пада.

Мед – участва в изграждането на много ензими, формирането и растежа на зърното, в състава на хлорофила и е важна за фотосинтезата. Много заболявания изчезват при добро торене с мед. Недостига на мед забавя или намалява образуването на скорбяла, листата се завиват, върховете побеляват, празни класове, зърната се спаружват, растенията загиват.

Бор – важен за покълването на полена и опрашването, за усвояването на калция, за изграждането и функционирането на клетките, за залагането на семена  и добива.

Молибден –с много важно участие в азотния метаболизъм, в превръщането на нитратите в аминокиселини и на неорганичния фосфор в органичен, за намаляване нивата на непреработените нитрати и нитрити, за предпазване от някои болести и неприятели, за опрашването на цветовете. При недостиг младите листа са бледи, класовете избледняват, зърната са спаружени, узряването се забавя.

Цинк – необходим е за нормалния растеж и репродукция на растенията, за въглехидратния метаболизъм, метаболизма на протеините, формирането на полена, устойчивостта към инфекции от патогени и неприятели.При недостиг, растенията стават бронзови, листата стават жълтеникави с ръждиви петна и започват да се пречупват и умират.  

Манган – участва в много физиологически процеси, в синтеза на лигнин, в образуването на восъчния налеп по листата, стъблата и класовете. Недостигът на манган влошава качеството, пада сухото вещество и намалява добива. Чувствителността към болести, неприятели, засушаване и топлинен стрес се увеличава.


  ================================================GRAPEVINE SUNFLOWER RAPESEED

ПШЕНИЦА, ЕЧЕМИК, ОВЕС, РЪЖ

СЛЪНЧОГЛЕД

ЦАРЕВИЦА

РАПИЦА

ЛОЗЯ