За нас Продукти СХЕМИ ТОРЕНЕ Изпитания Мрежа  Дистрибутори Контакти Новини


(+359) 894 587 252  - Координатор

(+359) 899 895 162  - Атанас Иванов

(+359) 888 801 501  - Тони Христов

office@mgch.eu

Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print Share on Google Bookmarks Share on Tumblr Share on LiveJournal

Този сайт се вижда най-добре с Google chrome. Можете да го свалите тук


БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ

И ПОРЪЧКИ

(+359) 898 937 799

FERTILIZERS MAXGROW
MaxGrow PK


MaxGrow PK е течен, високо концентриран източник на фосфор, калий и микроелементи. Особено подходящ, когато тези два основни хранителни елемента са най-необходими: цъфтеж и развитие на плода. С един от най-ниските солеви индекси и висок буферен капацитет, той може да се използва за широка гама растителни култури за повишаване на добива и качеството.


СЪДЪРЖАНИЕ:

Общ азот (N) 3 % (3 % амиден азот)

Фосфор (P2O5) 20 %

Калий (K2O) 22 %

Mикроелементи : желязо (Fe) 0.05 %, манган (Mn) 0.025 %, мед (Cu) 0.01 % и цинк (Zn) 0.01 % хелатирани с EDTA; бор (B) 0.025 % и молибден (Mo) 0.002 %.

Плътност 1.49 kg/L

pH 7.9±0.5

ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ:

MaxGrow PK може да се използва самостоятелно или смесен с други течни торове и пестициди. MaxGrow PK може да се смесва с MaxGrow NS за едновременно внасяне на четирите хранителни елементи N, P, K и S в подходящо съотношение. Не смесвайте MaxGrow PK с продукти, които съдържат калций и магнезий, поради образуване на неразтворима утайка.

Листно подхранване: използвайте 0.2 – 0.3 литра MaxGrow PK на декар, разтворен в достатъчно количество вода за цялостно опръскване на растенията. Повторните третирания може да са полезни.

Фертигация: неколкократни внасяния при доза 2 – 3 литра на декар, внесени с поливната вода чрез капково напояване или микродъждуване.


MaxGrow PK