За нас Продукти СХЕМИ ТОРЕНЕ Изпитания Мрежа  Дистрибутори Контакти Новини


(+359) 894 587 252  -  В.  Григоров - Координатор

(+359) 899 895 162  - Атанас Иванов - Представител

(+359) 888 801 501  - Тони Христов - Представител

office@mgch.eu

Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print Share on Google Bookmarks Share on Tumblr Share on LiveJournal

Този сайт се вижда най-добре с Google chrome. Можете да го свалите тук


БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ

И ПОРЪЧКИ

(+359) 898 937 799

FERTILIZERS MAXGROW

FERTILIZERS


MAXGROW


УНИВЕРСАЛЕН КОМПЛЕКСЕН ТЕЧЕН ТОР


NPK 9-9-9

с микроелементи


Универсалният комплексен течен тор

MAXGROW се произвежда по патент и

технология разработена в ХТМУ – София


Състав:

Aзот (N) 9% в амидна форма, фосфор като дифосфорен пентаоксид (P2O5) 9% водоразтворим, калий като калиев оксид (K2O) 9% водоразтворим.

Микроелементи: бор (B) 0.01%, мед (Cu) 0.008%, желязо (Fe) 0.02%, манган (Mn) 0.01%, молибден (Mo) 0.001%, цинк (Zn) 0.004%.

Микроелементите Cu, Fe, Mn и Zn са във вид на хелати на ЕДТА.Всички микроелементи са водоразтворими.

Ниско съдържание на хлор (Cl) и натрий (Na).


Приложение:

MAXGROW® може да се прилага еднакво добре по известните методи за листно и кореново подхранване или чрез фертигация (внасяне с поливните води). MAXGROW® е подходящ за употреба в градинарството, цветарството, лозарството, овощарството и за подхранване на технически култури. MAXGROW® стимулира растежa на растенията, увеличава добивите и подобрява качеството на продукцията. MAXGROW® повишава устойчивостта на растенията при ниски температури и засушаване, както и на продукцията при съхраняване и транспортиране. MAXGROW® може да се използва съвместно със средствата за растителна защита, с изключение на тези, които имат алкална реакция.


Характеристика:

1. Безбаластен течен тор, произведен от материали с висока степен на чистота.

2. Бистър зелен разтвор с максимална концентрация на основните хранителни елементи и неутрален физиологичен характер.

3. Балансирано съдържание на хранителни елементи – универсален течен тор, подходящ за всички видове оранжерийни и полски култури.

4. Ниска температура на начало на кристализация -100С  – възможност за съхранение в неотоплени складови помещения.

5. Максимален буферен капацитет – стабилен разтвор при продължително съхранение без образуване на утайка.

6. Отсъствие на пълзяща кристализация – безпроблемно съхраняване и транспортиране във всякакъв вид контейнери.

7. Минимален солеви индекс, в сравнение с всички видове течни NPK торове – възможност за приложение в по-големи концентрации без опасност от причиняване на пригори по растенията.

8. Малка скорост на изпаряване – постига се пълно усвояване на хранителните елементи от листната маса.

9. Много добри прилепителни свойства – не се налага внасянето на т.нар. “прилепители” в работния разтвор, при листно подхранване.


Начин на употреба:


Приготвяне на работен разтвор:

 Приготвя се 0.2- 0.5%-ен работен разтвор чрез разтваряне на 0.2 - 0.5 литра MAXGROW® в 100 литра вода.


Листно подхранване:

 С така приготвения работен разтвор се напръсква обилно листната маса на растенията с подходяща за целта техника – пулверизатори, гръбни пръскачки, пръскачки тип “Перла”, пръскане от самолет.


Кореново подхранване:

 Растенията се поливат с работния разтвор в количество, както при поливане с вода. Може да се прилага и капково напояване, фертигация (внасяне с поливните води) и хидропоника. При кореново подхранване на растенията в напреднала фаза на развитие концентрацията на работния разтвор може да се завиши до 1% (1 литър MAXGROW® в 100 литри вода).


Доза на торене:

 Дозата на концентрирания течен тор за еднократно подхранване на 1 дка засадена площ варира от 0.4 до 1 литър в зависимост от вида на културата и фенофазата й, а също така и от техниката за внасяне на работния разтвор.


Приложение

Общи препоръки:

 Най-добри резултати се получават при:

1. Често прилагане на по-малки дози от течния тор.

2. Комбиниране на листно с почвено подхранване.Специфични препоръки:

Стандартна схема на приложение


Листно подхранване

 Разтварят се 0.4 – 0.5 литра MAXGROW® в 100 литра вода. Този работен разтвор е за еднократно напръскване на 1 дка засадена площ. Прилага се от един до четири пъти по време на вегетацията през интервал от 10- 15 дни между две поредни напръсквания.


Почвено подхранване

 Разтварят се 0.8 – 1 литра MAXGROW® в 100 литра вода. Този работен разтвор е за еднократно поливане на 100м2 засадена площ. Прилага се 2-3 пъти по време на вегетацията през интервали от 10- 15 дни между две поредни подхранвания.


MaxGrow NPK 9-9-9 с микроелементи