За нас Продукти СХЕМИ ТОРЕНЕ Изпитания Мрежа  Дистрибутори Контакти Новини


(+359) 894 587 252  -  В.  Григоров - Координатор

(+359) 899 895 162  - Атанас Иванов - Представител

(+359) 888 801 501  - Тони Христов - Представител

office@mgch.eu

Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print Share on Google Bookmarks Share on Tumblr Share on LiveJournal

Този сайт се вижда най-добре с Google chrome. Можете да го свалите тук


БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ

И ПОРЪЧКИ

(+359) 898 937 799

FERTILIZERS MAXGROW

FERTILIZERS

Тук са представени препоръчителните схеми на торене с най-използваните торове и най-популярните растителни култури. За специфични култури като тютюн, маслодайни и др. се свържете с нас за да получите обстойна информация.


С Х Е М И  НА ТОРЕНЕ С ТЕЧНИ ТОРОВЕ – ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ

Всички торове съдържат микроелементи

ОСНОВЕН ХИМИЧЕСКИ СЪСТАВ:

          MAXGROW  NS-Mg : Nамид. – 20%; Mg – 14%; S – 7%

          MAXGROW  NPK-999: Nамид. – 9%;  P2O5 – 9%; K2O  - 9%

          MAXGROW  PK:     Nамид. – 3%;  P2O5 – 20%; K2O  - 22%ЦАРЕВИЦАВнесените с почвеното торене хранителни елементи се изразходват бързо за образуване на корени, стъбла, листа, цветове и в следващите фази може да настъпи  дефицит, водещ до понижаване добива и качеството на крайната продукция. Затова е необходимо допълнително листно подхранване с проверени СХЕМИ:

 

еднократно

MAXGROW  NPK 999 + МЕ (0.4 л/дка) +  MAXGROW Zn (0.100÷0.150 л/дка) - от 5-8 двоен лист до цъфтеж  


еднократно

MAXGROW  NS-Mg-Mn + МЕ (04 л/дка) +  MAXGROW Zn (0.100÷0.150 л/дка) - от 5-8 двоен лист до цъфтеж


двукратно

MAXGROW  NS-Mg-Mn + МЕ (0.4л/дка) + MAXGROW Zn (0.100÷0.150 л/дка) - от 3-5 до 5-8 двоен лист

MAXGROW  NPK 999 + МЕ  (0.4л/дка) +  MAXGROW Zn  (0.100÷0.150 л/дка) - от 5-8 двоен лист до цъфтеж


двукратно

MAXGROW  NS-Mg-Mn + МЕ (0.4л/дка) + MAXGROW Zn (0.100÷0.150 л/дка) - от 3-5  до 5-8 двоен лист

MAXGROW  PK + МЕ (0.3л/дка) + MAXGROW Zn (0.100÷0.150 л/дка) – от 5-8 двоен лист до цъфтеж

 

MAXGROW  NS-Mg-Mn+ME

Състав: общ азот (N) 20%, сяра (S) 6%, магнезий (MgO) 14%, манган (Mn) 1%
Микроелементи;желязо (Fe) 0.05%, мед (Cu) 0.01%, цинк(Zn) 0.01%, бор (B) 0.025% и молибден (Mo) 0.002% - в хелатна форма. Плътност: 1.3 kg/l. pH 7.0 ± 0.5

 

MAXGROW  NPK 999+ME

Състав: oбщ aзот (N) 9%, фосфор (P) 9%, калий (K2O) 9%

Микроелементи: желязо (Fe) 0.05%, манган (Mn) 0.025%, мед (Cu) 0.01%, цинк(Zn) 0.01%, бор (B) 0.025% , молибден (Mo) 0.002% - в хелатна форма. Плътност: 1.26 kg/l. pH 7.4 ± 0.5

 

MAXGROW  PK+ME

Състав: oбщ aзот (N) 3%, фосфор (P2О5) 20%, калий (K2O) 22%

Микроелементи: желязо (Fe) 0.05%, манган (Mn) 0.025%, мед (Cu) 0.01%, цинк(Zn) 0.01%, бор (B) 0.025% , молибден (Mo) 0.002% - в хелатна форма. Плътност: 1.49 kg/l. pH 7.9 ± 0.5

 

MAXGROW  Zn

Състав: oбщ aзот (N) 11%, цинк (Zn)  30%. Плътност: 1.30 kg/l. рH 6.5± 0.5


==============================================


Царевицата реагира много добре на листното торене с течни препарати през различните фази на своето развитие :

Азот – незаменим за растежа на листата и развитието на царевицата от цъфтежа до пълното узряване, повишава качеството на зърното, съдържанието на протеини, и добива. Предозирането с азот може да доведе до полягане. При недостиг на азот растенията избледняват, с тънки стъбла, влошава се качеството на зърното, понижава се добива.

Фосфор – нуждата  от фосфор е по-голяма в началото на развитието и при цъфтежа. Фосфорът усилва растежа на корените, ускорява общото развитие и стимулира зърнообразуването. Необходим е за усвояването на азота. При подходящо торене добивът може да се увеличи с 30-40%. При недостиг се забавя развитието, растенията са дребни, кочаните се деформират, по-бавно се освобождава влагата в зърната. При голям излишък блокира цинка в почвата.

Калий – увеличава производството на протеини, на сухото вещество, добива, ускорява зреенето, подобрява ефекта на азотното торене. Регулира водния баланс и устойчивостта към засушаване, ниски температури, болести. Дефицитът на калий води до пожълтяване и некротиране на листата, кочаните са дребни и заложени ниско, растенията полягат.

Сяра – стимулира растежа, нормалното функциониране на листата, синтеза на различни вещества, улеснява усвояването на азота. При дефицит на сяра растенията са дребни, с изпънати бледозелени и жълти листа, появява се междужилкова хлороза, узряването на растенията се забавя.

Калций – приложението му е наложително при кисели почви, развива кореновата система, стабилизира клетъчните стени, растенията са по-здрави, устойчиви на ниски и високи температури и болести. При недостиг на калций растенията остават дребни,  младите листа са завити, залепват и се появяват некротични петна.

Магнезий – важен за ранното развитие на царевицата, стимулира узряването, увеличава добива. При дефицит на този елемент се появяват червени петна, развива се ивичеста хлороза.

Бор – увеличава съдържанието на скорбяла, размера на кочаните, озърняването, добива. При недостиг  на бор по листата се бели и жълти  петна, растежът се забавя.

Молибден – поддържа активността на много ензими, с много важно участие в азотния метаболизъм. При недостиг на молибден, се затруднява цъфтежа, намалява активността на нитрат редуктазата, на хлорофила, междувъзлията се скъсяват, появява се хлороза по листата. Дефицитът на молибден се среща най-често в кисели почви.

Цинк – съставна част на ферментите, важен за синтеза на белтъчини и въглехидрати, за ранното развитие на растенията, за узряването. Увеличава добива. При недостиг се развива цинкова хлороза, затруднява се растежа на междувъзлията, намалява съдържанието на скорбяла. Царевицата е най-добрият индикатор за недостиг на цинк, особено при карбонатни почви.

Манган, мед и желязо – недостигът на тези елементи се среща рядко. Увеличават фотосинтетичната активност, развитието на здрава и зелена  вегетативната маса, размера на кочаните, добива.


==============================================

GRAPEVINE SUNFLOWER RAPESEED

ПШЕНИЦА, ЕЧЕМИК, ОВЕС, РЪЖ

СЛЪНЧОГЛЕД

ЦАРЕВИЦА

РАПИЦА

ЛОЗЯ

СХЕМИ ТОРЕНЕ